Номер 3 Випуск 7

Про номерДата публікації: 25.05.2017


Збірник містить результати наукових робіт з актуальної проблематики психологічної науки та практики, зокрема, особливу увагу приділено психологічному аналізу проблем самоактуалізації та самооцінки особистості, психологічним механізмам професійного становлення, питанням психічного здоров’я, подолання стресу, сімейним стосункам та іншим актуальним проблемам.

Цей випуск призначений для науковців у галузі психології, викладачів психологічних наук, практичних психологів та студентів-психологів.

 

Редакційна колегія та міжнародна редакційна рада


Кіреєва Зоя Олександрівна, доктор психологічних наук, професор, декан відділення психології, завідуюча кафедрою загальної психології та психології розвитку особистості Одеського національного університету імені І. І. Мечнікова (Україна). Кліменко Віктор Васильович, доктор психологічних наук, головний науковий співробітник лабораторії вікової психофізіології Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України (Україна).
Головний редактор: С. Д. Максименко, дійсний член НАПН України,  доктор  психологічних наук, професор (Україна).
Редакційна колегія: Н. В. Чепелєва, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор (Україна); М. Л. Смульсон, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор (Україна); Л. М. Карамушка, член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор (Україна); В. О. Моляко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор (Україна); О. М. Кокун, доктор психологічних наук, професор (Україна); З. Г. Кісарчук, кандидат психологічних наук, доцент; В. В. Турбан, доктор психологічних наук, до- цент (Україна); Л. А. Терещенко, кандидат психологічних наук, доцент (Україна); Н. Ю. Максимова, доктор психологічних наук, професор (Україна); Т. І. Мельничук, кандидат психологічних наук (Україна) — заступник головного редактора; В. Є. Луньов, кандидат психологічних наук (Україна); Слободяник Н. В., кандидат психологічних наук (Україна) — науковий секретар видання.
Міжнародна редакційна рада: Антон Фабіан, професор, доктор габіліований, завідувач кафедри соціальної роботи, Університет Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словаччина); Марек Палюх, професор надзвичайний, доктор габіліований гуманітарних наук, завідувач кафедри соціальної педагогіки в Інституті педагогіки Жешівського університету (Республіка Польща); Євген Глива, доктор філософських наук з психології, іноземний член НАПН України, професор (Австралія); Роман Трач, доктор філософських наук, професор, іноземний член НАПН України (США); Альфред Прітц, професор, доктор з психології та педагогіки, ректор університету ім. Зігмунда Фрейда (Австрійська Республіка); Лешек Фрідерік Коженьовскі, докор габіліований з економіки, професор, президент Європейської асоціації безпеки (European Association for Security) (Республіка Польща); Клімовський Станіслав, кандидат юридичних наук, дослідник наукової фундації суспільних наук (La Fondation Maison des sciences de l’homme) (Франція) — заступник головного редактора; Горбанюк Юлія, доктор габіліований, доцент (Республіка Польща); Горбанюк Олег, доктор габіліований, професор (Республіка Польща); Хващ Джоанна, доктор, доцент, Директор Інституту психопрофілактики і психотерапії в Любліні (Республіка Польща); О. Я. Чебикін, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, ректор Південноукраїнського педагогічного університету (Україна); Т. С. Яценко, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор, професор Кримського гуманітарного університету та директор Центру глибинної психології НАПН України при Республіканському вищому навчальному закладі «Кримський гуманітарний університет» (Україна).

Зміст


Білецький О. М.  ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ ФЕНОМЕНІВ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ 5
Бутурлим Т. І. УСВІДОМЛЕННЯ ПОМИЛОК ХУДОЖНІХ ПЕРСОНАЖІВ ЯК ШЛЯХ ДО  САМОВДОСКОНАЛЕННЯ УЧНІВ 17
Дзюбинська М. Я. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ 26
Жовнер В. Ю.  ЕМПІРИЧНА МОДЕЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 36
Кашлюк Ю. І. ПСИХОЛОГІЧНЕ  ЗДОРОВ’Я І ПСИХОЛОГІЧНЕ  БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК СКЛАДОВІ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ 47
Коломієць Л. І., Григорук Є. В. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ І ЧИННИКИ САМОТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 59
Коломієць Л. І., Степова А. С.  ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ З РІЗНИМ РІВНЕМ СТРЕСОСТІЙКОСТІ 70
Ларін Д. І.  ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕБІГУ «ВІДКРИТОЇ  ПСИХОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ» У ПОГЛЯДАХ С. Л. РУБІНШТЕЙНА 82
Мельничук Т. І. СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ  СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 92
Михайленко Л. М., Гніпель Д. І.  ПРОГРАМА  ПСИХОЛОГІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 102
Сміла Н. В., Лазуренко О. О.  ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ  МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 117
Петровська Т. В.,   Малиновський А. І. СОЦІАЛЬНО - ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ІМІДЖУ ТРЕНЕРА  З ФУТБОЛУ ЯК СУБ’ЄКТА СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 135
Приймук О. О. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ КОМПЛЕКСНО-ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ НА РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОГО  КОМПОНЕНТУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 145
Работа Т. О. ЗДОРОВ’Я ЯК СИСТЕМНЕ ПОНЯТТЯ: КРИТЕРІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я 159
Рахімкулова А. С.  КЛАСТЕРИЗАЦІЯ РИЗИКОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 166
Шульга Г. Б., Чухрій К. Л. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО СТРАХУ СМЕРТІ У  ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ 177
Ярош Н. С.  РОЛЬ РЕФЛЕКСІЇ У ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ ОСОБИСТІСТЮ 189
Яковицька Л. С.  РЕГРЕСИВНА МОДЕЛЬ  ЧИННИКІВ ПРОЦЕСУ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 200

Завантажити повний текст журналу


3-2017-7-1-101  3-2017-7-102-211

Опубліковані статті


 1. ВИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНИХ ФЕНОМЕНІВ САМОСВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  стор.:5-16
 2. УСВІДОМЛЕННЯ ПОМИЛОК ХУДОЖНІХ ПЕРСОНАЖІВ ЯК ШЛЯХ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ УЧНІВ
  стор.:17-25
 3. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРИ ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ХВОРИХ НА ЕПІЛЕПСІЮ
  стор.:26-35
 4. ЕМПІРИЧНА МОДЕЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОДІАГНОСТИКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  стор.:36-46
 5. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я І ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ОСОБИСТОСТІ ЯК СКЛАДОВІ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ
  стор.:47-58
 6. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ І ЧИННИКИ САМОТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
  стор.:59-69
 7. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ З РІЗНИМ РІВНЕМ СТРЕСОСТІЙКОСТІ
  стор.:70-81
 8. ХАРАКТЕРИСТИКА ІСТОРИКО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ В КОНТЕКСТІ ПЕРЕБІГУ «ВІДКРИТОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ КРИЗИ» У ПОГЛЯДАХ С. Л. РУБІНШТЕЙНА
  стор.:82-91
 9. СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
  стор.:92-101
 10. ПРОГРАМА ПСИХОЛОГІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ
  стор.:102-116
 11. ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ЛІКАРЯ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  стор.:117-134
 12. СОЦІАЛЬНО – ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ ІМІДЖУ ТРЕНЕРА З ФУТБОЛУ ЯК СУБ’ЄКТА СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  стор.:135-144
 13. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПЛИВУ КОМПЛЕКСНО-ТРЕНІНГОВОЇ ПРОГРАМИ НА РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОГО КОМПОНЕНТУ МАЙБІТНІХ ФАХІВЦІВ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
  стор.:145-158
 14. ЗДОРОВ’Я ЯК СИСТЕМНЕ ПОНЯТТЯ: КРИТЕРІЇ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
  стор.:159-165
 15. КЛАСТЕРИЗАЦІЯ РИЗИКОВОЇ ПОВЕДІНКИ ПІДЛІТКІВ: АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
  стор.:166-176
 16. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕЖИВАННЯ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО СТРАХУ СМЕРТІ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
  стор.:177-188
 17. РОЛЬ РЕФЛЕКСІЇ У ПРОЦЕСІ ПОДОЛАННЯ СТРЕСУ ОСОБИСТІСТЮ
  стор.:189-199
 18. РЕГРЕСИВНА МОДЕЛЬ ЧИННИКІВ ПРОЦЕСУ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
  стор.:200-210